Overzicht

Onderwijs entrea lindenhout, locatie De Hertog uit Tiel is met ingang van z.s.m. op zoek naar een Onderwijsassistent.

<strong>Wat neem je mee?</strong>
<ul>
<li>Enthousiasme omdat je het als een uitdaging ziet om onze leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling;</li><li>Een onderzoekende, positieve en initiatiefrijke houding;</li><li>Ervaring binnen het (primair) speciaal onderwijs en affiniteit met de genoemde doelgroep;</li><li>Zelf reflecterend vermogen;</li><li>Flexibiliteit;</li><li>Relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor.</li></ul>

Sollicitatieinformatie

Hebben we jou nieuwsgierig gemaakt? Dan ontvangen we jouw CV en korte motivatie graag&nbsp;vóór 18 februari a.s. via onze website o.v.v.&nbsp;vacaturenummer 2022-016.<br>
Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op met Linda Peters of Sjoukje Harmsen, beiden locatieleider, via tel. 0344-750700. Zij beantwoorden graag je vragen.<br>
<br>
<em>De gesprekken vinden plaats in de week van 21 februari a.s.</em>

Over Onderwijs entrea lindenhout, locatie De Hertog

Onderwijs entrealindenhout is een onderdeel van entrealindenhout en is gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan kinderen met een complexe ontwikkelingsproblematiek in de basisschoolleeftijd. De vastgelopen ontwikkeling wordt weer op gang gebracht en het zelfvertrouwen van de leerlingen hersteld. Doordat leerlingen hun autonomie vergroten, kunnen ze optimaal tot hun recht komen binnen de maatschappij. Van belang is om opbrengstgericht onderwijs aan alle leerlingen te bieden, waarbij het schoolaanbod gebaseerd is op de individuele ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. De doelen die gesteld worden zijn ambitieus én realistisch. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen en behoeften van de leerling en de ouders, gericht op de toekomst van de leerling. We willen in elke leerling het beste naar boven halen. We zoeken samen met onze partners in de regio naar oplossingen voor leerlingen die regulier onderwijs volgen en daarbij extra ondersteuning nodig hebben. We sluiten met ons aanbod aan bij de werkwijze en vraag van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, waarbij we werken volgens de hoofdlijnen preventief, curatief en nazorg.

Solliciteer