Overzicht

SBO De Windroos Goffert uit Nijmegen is met ingang van Zo spoedig mogelijk op zoek naar een Ben jij die enthousiaste en bekwame onderwijsassistent die wij zoeken?.

<strong>Wij zoeken iemand die:</strong>
<ul>
<li>Hart heeft voor kinderen, zeker voor het speciale kind;</li><li>Over goede pedagogische en didactische vaardigheden beschikt;</li><li>Mee wil werken aan verbeteringen van ons onderwijs;</li><li>Uitgaat van verschillen tussen kinderen;</li><li>Collegiaal kan samenwerken en een positieve werksfeer belangrijk vindt;</li><li>Open en duidelijk communiceert met kinderen, collega’s en ouders;</li><li>Beschikt over orthodidactische en orthopedagogische vaardigheden en ervaring;</li><li>Een diploma als onderwijsassistent behaald heeft.</li></ul>
<br>
Het gaat om een omvang van 0,3650 wtf verdeeld over 2 dagen (woensdag en donderdag).

Sollicitatieinformatie

<strong>Sollicitatieprocedure</strong><br>
De vacature wordt opengesteld voor interne en externe kandidaten. We nodigen je uit te reageren indien je past in ons beschreven profiel en in het bezit bent van de vereiste diploma’s. Wij ontvangen graag je motivatiebrief met cv, o.v.v. vacaturenummer 22-003,
uiterlijk 24 februari 2022 a.s. via werkenbij@conexus.nu. Je krijgt zo spoedig mogelijk bericht over het verloop van je sollicitatie. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de periode van 7 tot en met 11 maart 2022.<br>
<br>
Je ontvangt, indien je tot de geselecteerde kandidaten behoort, een uitnodiging voor een gesprek met Dirk Verwijst en één of twee collega’s van onze school.<br>
<br>
Werk je al bij Conexus en heb je interesse in deze vacature? Dan onderzoeken we graag samen met jou en de directeur wat de mogelijkheden zijn zodat de continuïteit van het werk op beide scholen kan worden gewaarborgd.

Over SBO De Windroos Goffert

SBO Windroos Goffert is ‘Speciaal voor jou’! De leerlingen van de SBO Windroos Goffert komen uit verschillende delen van Nijmegen. De school is gehuisvest bij het Goffertpark met een dependance in Nijmegen Noord/Lent; De Waalsprong. Binnen de school leggen we het accent op samen leven en samen leren. De missie-visie is: ‘geloof in ontwikkeling’. Het fundament van ons ontwikkelhuis! Samen leven realiseren wij door middel van het programma De Vreedzame School. Samen leren realiseren wij door middel van het instructief en betekenisvol leren. Met samen bedoelen wij: de leerlingen onderling, (door coöperatief werken), samen met ouders (handelingsgericht werken), samen met professionals (intern en extern), samen met partners (denkend in termen van functionaliteiten), samen als lerende organisatie.
We zijn een flexibele organisatie (zowel op school- als groepsniveau) die ingericht is op passend onderwijs en die mee beweegt met de hulpvraag uit de interne en externe omgeving.
In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, de volgende aandachtspunten: De ontwikkeling van het pedagogisch klimaat op school; groepsmanagement en structuur in de klas; taal- en leesontwikkelingen, de samenwerking met ouders en maatschappelijke instanties.
SBO De Windroos Goffert valt onder het bevoegd gezag van Conexus. Voor meer informatie over Conexus, zie www.conexus.nu. 

Solliciteer