Overzicht

SBO De Evenaar uit Nieuwegein is met ingang van 01-03-2023 op zoek naar een Vacature onderwijsassistent (maandag en dinsdag) 0,4 Fte t.b.v. een zwangerschapvervanging vanaf 1 maart 2023.

Sollicitatieinformatie

Over SBO De Evenaar

De Evenaar is een basisschool voor speciaal onderwijs (SBO) met 260 leerlingen, een eenpitter met een belangrijke regiofunctie. De Evenaar biedt passend onderwijs, dat aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. De Evenaar maakt deel uit van het samenwerkingsverband en staat open voor samenwerking die gericht is op verbetering van het onderwijs aan kinderen met (specifieke) onderwijsbehoeften.

Binnen de Evenaar werkt het team vanuit de pedagogische uitgangspunten van handelingsgericht werken en een oplossingsgerichte benadering, volgens de visie: ‘uitgaan van de specifieke leerbehoeftes van ieder kind’.

Leerlingen krijgen onderwijs dat aansluit bij de pedagogische en didactische behoeften en mogelijkheden. Er wordt een beroep gedaan op hun zelfstandigheid. Dit vraagt een gedifferentieerde werkwijze waarin het kind zich veilig, autonoom en competent in de relatie met de ander ervaart. Alleen dan kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

Solliciteer